T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Uşak İskender Pala İl Halk Kütüphanesi

Danışma Hizmetleri

Kullanıcılar, kütüphaneye gelerek veya telefon, posta, elektronik posta ve benzeri yollarla araştırmaları kapsamında yararlanabilecekleri bilgi kaynaklarının neler olabileceğini sorabilir. Kullanıcıların gereksinim duyduğu bilgilerin hangi kaynaklarda bulunabileceği, kaynağın kullanım özellikleri, kaynağın kütüphanede bulunmaması durumunda hangi kütüphanelerde bulunabileceği kullanıcıya bildirilir. Olanaklar ölçüsünde diğer kurum-kuruluşlarla işbirliği yapılarak kullanıcıların bilgi gereksinimi karşılanmaya çalışılır veya kullanıcı başka bilgi merkezleri ve bilgi kaynaklarına yönlendirilir.


IMG_4065.JPG