T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Uşak İskender Pala İl Halk Kütüphanesi

Kütüphanemizin Misyonu

Kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi ve bilgiye ulaşımın yaygınlaştırılması doğrultusunda kültür ve fikir ürünlerini edinerek, koruma altına almak ve toplumun hizmetine sunmaktır.