T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Uşak İskender Pala İl Halk Kütüphanesi

Birimlerimiz

YÖNETİM BİRİMİ

Kütüphanemizin hizmetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirebilmek için personel, bina ve bütçe işlemleri gibi idari işlemlerin yürütüldüğü birimimizdir.

TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ

Binamızın birinci katında bulunan teknik hizmetler birimi; Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ya da gönderdiği ödenekle kütüphanemiz tarafından satın alınan ve duyarlı vatandaşlarımızın kitap bağışı yapmasıyla sağlanan kitapların teknik işlemlerini yapar. Kitaplar konularına göre tasniflenmekte ve ülkemiz genelinde tüm halk kütüphaneleri tarafından kullanılmakta olan KOHA kütüphane otomasyon sistemine kayıtları yapılmaktadır. Kayıtları yapılan kitapların tasnif etiketleri ve barkod etiketleri yapıştırılır, ciltleme işlemi de yapıldıktan sonra ilgili raflara yerleştirilir. Genel müdürlüğümüz tarafından abone olunan 246 adet süreli yayının MASDE üzerinden takibi yapılarak süreli yayın raflarına en son sayı üstte olmak koşuluyla yerleştirilir. Ayrıca kütüphanemizde teknik hizmetler tarafından belirli gün ve haftalar doğrultusunda çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Yapılan bu etkinlikler Kütüphane Yönetim Otomasyon Sistemi'ne yüklenir.  Uşak il ve ilçe halk kütüphanelerimizin istatistikleri ( kitap sayısı, okuyucu sayısı, üye sayısı, ödünç verilen materyal sayısı vb. ) yılda iki defa yapılarak Kütüphane Yönetim Otomasyon Sistemine aktarılır. Teknik hizmetler birimimiz, kütüphanemize bağlı web aresinin yönetimi, içeriği ve kütüphanemize ait sosyal medya hesaplarının yönetim ve içeriğinden de sorumlu birimimizdir.

KULLANICI HİZMETLERİ BİRİMİ

Binamızın zemin katında üye olmak isteyen okuyucularımızın üyelik işlemleri yapılmaktadır. Ödünç verme birimimiz üyelerimiz tarafından ödünç alınan kitapların ödünç verme ve iade işlemlerinin gerçekleştirildiği birimdir. Cumartesi günleri de dahil olmak üzere haftanın altı günü hizmet veren birimimizde üyelerimiz seçtikleri materyalleri tek seferde 15 gün kullanım ile 3 adet ödünç alma işlemi yapabilirler. Üyelerimiz ödünç aldıkları materyalleri sonra yine aynı birimimize iade ederler. İade edilen materyaller yer numarasına göre tekrar raflara yerleştirilir.

YAZI İŞLERİ BİRİMİ

Kütüphane Müdürlüğümüzle ilgili tüm yazışmaları yürütmek ve gelen evrak giden evrak kayıtları, takibi ve düzeninin sağlanması yazı işleri birimimizce sağlanmaktadır.

MUHASEBE BİRİMİ

Kütüphanemizde mali işlerle ilgili tüm konularla ilgilenen birimimizdir. Mali tablolar, raporlar yönetim bilgisi olmak üzere muhasebe birimimizce sağlanmaktadır.