T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Uşak İskender Pala İl Halk Kütüphanesi

Kütüphanemizin Vizyonu

Bilgi toplumuna ulaşma yolunda bilgiyi, kültürü ve sanatı hayatın merkezine taşımak; üretilen fikir ve sanat eserleri ile ulusal ve evrensel kültüre katkıda bulunmaktır.