T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Uşak İskender Pala İl Halk Kütüphanesi

Görevlerimiz

*        Değişik yollarla sağlanan fikir ve sanat eserlerinin, yönetmelikler esasında teknik işlemlerini yaparak, çevre halkının okuma ve bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılamak üzere okuyucuların hizmetine sunmak,

*        Kütüphanelerde “Eğitici ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği” ne göre çeşitli kültürel faaliyetler düzenlemek ve programını hazırlamak,

*        Çevresinde ve bölgesinde bulunan eğitim-öğretim, sanat ve kültür kuruluşları ile işbirliği yapmak,

*        Kütüphane hizmetlerini yaygınlaştırmak,

*        Ödünç kitap verme sistemini oluşturarak okuyucuların bu hizmetten ücretsiz faydalanmalarını sağlamak,

*        Kent hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Kent Arşivi oluşturmak,

*        Uşak'ta basılmış kitapların derlemesini yaparak, derleme yapan 6 kütüphaneye birer nüshasını göndermek,

*        Yerel gazetelerin derlemesini yaparak, Milli Kütüphaneye bir nüshasını göndermek,

*        Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan kitapların, İlçe Halk Kütüphanelerine dağıtımını yapmak,

*        İlçe Halk Kütüphaneleri’nin okuyucu ve kitap istatistiklerinin düzenlenmesine yardımcı olmak ve bu bilgileri İl Kültür ve Turizm  Müdürlüğü ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ ne göndermek.